Menu

Båtplass

Søknadsprossedyre for bryggeplass            (Pr. nå er det ca. 7 års ventetid på innskuddsplass)

 

Husk søknadsfrist 31. desember 2020 for medlemmer med ansiennitet fra 2015 eller tidligere.

Tildeling av bryggeplass skjer i januar. Ansiennitet og båtbredde legges til grunn. Maksimal båtstørrelse i havnen er 40 fot eller 12,20 meter. Søknadsfristen er 31.12 hvert år. Gamle søkerlister blir da slettet. Alle med tilstrekkelig lang ansiennitet må eventuelt søke på nytt 31.12.

Dette gjelder også de som har plass, men som ønsker å bytte plass til bredere eller smalere plass. Det vil hvert år, i god tid før søknadsfristen, bli opplyst om hvor lang ansiennitet som kreves for å kunne søke om fast plass. Søknad er ingen garanti for fast plass. Søknaden må inneholde:

  1. Navn
  2. Medlemsnummer
  3. Adresse
  4. Tlf. nr. (helst mobil)
  5. E-post
  6. Båttype
  7. Båtlengde
  8. Båtbredde NB Viktig!
  9. Evt planlagt båttype
  10. Evt ønske om bytte av plass.

Søknaden sendes: dagvakt@skarpsnobaatforening.no 

 

Båtplassen skal benyttes av medlem og kan ikke leies ut eller benyttes av andre.

Prisliste 2020

Her finner du søknadskjema for midlertidig plass

Prisliste og annen informasjon fra Karenslyst Båtopplag

Avfalls- og Beredskapsplan