Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

Sommerhavna 2018

Fint om at dere som har fast plass og medlemmer som har tenkt å søke om midlertidig leie av plass, logger seg inn på "Min Side" og trykker på knappen "Bekreft sommerplass 2018"           Knappen kan også benyttes som søknad om midlertidig leie-plass 

Midlertidige leie-plasser fordeles etter ansiennitet/båt-bredde, (fordeles fortløpende etter 15. april.)
Andelseiere med fast plass som ikke skal benytte plassen denne sesong bes sende mail om fristilling av plass innen 1. mai
(fristen for å slippe å gå havnevakta.)
Vakt-kalenderen ble  lagt ut 15 april. Ligger på "Min Side"

Parkering Karenslyst

                                  Parkeringskort til Karenslyst kan nå kjøpes i klubbhuset mellom klokken 9 og 17 på hverdager.
Pris kr 400,- for perioden 1. juni til 15. september 

Karenslyst - Utsett av båt!

    De som ikke har bestilt utsett av båt, må snarest gå inn på "Min Side" og bestille dette.
Dette er viktig for at slippmannskapet skal kunne planlegge dagene, slik at alle får ut båten sin innen 1. juni. 
Styret


Utdrag fra "Reglement for Skarpsno Båtopplag":
Alle båter skal være klargjort for utsett innen 15. mai. For alle andre enn de som ligger på nedre område eller ytterst på en rekke, skal sjøsetting 
skje innen 31. mai
Tidspunkt for utsett bestilles på nett innen 15. mai. Ved for sen bestilling, kan man risikere å få et utsett tidspunkt etter 1. juni, hvilket medfører dagsgebyrer.

Oustøya


 
  Dugnadsgjengen på Oustøya
klargjør bryggeanlegg, sjøbod
og uteplassen for sommeren.

Velkommen

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her