Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

 

ÅRSMØTE JANUAR 2020 - PROTOKOLL

             
Protokoll fra Skarpsno Baatforenings 102. ordinære årsmøte 

Den 102. ordinære generalforsamling ble avholdt mandag 20. januar 2020. 

Logg inn på "Min Side" for å lese protolollen.

INFO FRA KARENSLYST

 

 

 

 

 

 

                 

Utsett av båter på nedre område

I forbindelse med utsett av båter som står på det nedre område, så har vi en tidsfrist som er 24. april - her skal alle båtene være på sjøen og området klart for roerne. 
1. april begynner vi med utsettingen og kanskje noen båter før det også, for de medlemmer som er ivrige for å komme ut. 

Da dette er noe før vinterhavnen slutter i foreningene, ber vi om at dere likevel hjelper medlemmene med å finne plass i hjemhavnen på tross av dette. 
Medlemmer med båter på nedre område får ikke muligheten for selv å booke, men får tildelt et tidspunkt for utsett. Dette er for å kunne rekke fristen som er satt for bruken av nedre område.

Karenslyst Båtopplag
Sjølyst Marina

Åpning av bommen Karenslyst

Bommen på Karenslyst - Åpne via mobilen

Logg inn på "Min Side" og se hvordan du kan åpne bommen på Karenslyst Båtopplag med mobiltelefonen.

 

Båtlivet i Oslo er under press

Oslo er og blir en kystby.

Som andre kystbyer er tilgangen til sjøen en allemannsrett. Området på Sjølyst benyttes i dag av bo-biler, seilbåter, motorbåter, kajakker, SUP's og padlere. 

For båtfolket i Oslo er tilgang til området synonymt med muligheten for å ha båtplass og drive vedlikehold i nærområdet. 

Sjøyst marina er nå planlagt regulert til boliger og kontorbygg, samtidig arbeider Skøyen Miljøfourm for å få området regulert til park hvor overnevnte ikke er en del av bilde. 

Vi ber om din støtte for opprettholdelse av Sjølyst Marina i Bestumkilen og at området ikke reguleres/endres til andre formål. 

Se småbåtutvalgets mulighetsstudie: http://www.gullikgulliksen.no/project/karenslyst-batopplag-og-bestumkilen/

Vi som har båt i Oslo mener det er en forutsetning at vi kan få båten på land sommer som vinter. Samtidig som allemannsretten er ivaretatt. Vi mener området bør kunne brukes til rekreasjon for flere som ønsker tilgang til vannspeilet uten at det bør gå på bekostning av opplag for fritidsbåter.

Gå inn på KNBF og les mer om saken.

En underskriftskampanje er allerede i omløp, initiert av båtforeningen FB1860, og vi oppfordrer alle til å signere på denne saken: https://minsak.no/sak/2037

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her