Menu

Båtplass

Venteliste for brygge-plass            (Pr. nå er det 9-10 års ventetid på innskudds plass)

 

Husk søknadsfrist 31. desember 2017 for medlemmer med ansiennitet fra 2011 eller tidligere.

Tildeling av brygge-plass skjer i januar. Ansiennitet og båtbredde legges til grunn. Maksimal båtstørrelse i havnen er 40 fot eller 12,20 meter. Søknadsfristen er 31.12 hvert år. Gamle søkerlister blir da slettet. Alle med tilstrekkelig lang ansiennitet må eventuelt søke på nytt 31.12.

Dette gjelder også de som har plass, men som ønsker å bytte plass til bredere eller smalere plass. Det vil hvert år, i god tid før søkandsfristen, bli opplyst om hvor lang ansiennitet som kreves for å kunne søke om fast plass. Til søknadsfristen som var 15.11.16 var det medlemmer med ansiennitet fra 2011 eller tidligere som kunne søke. Søknad er ingen garanti for fast plass. Søknaden må inneholde:

  1. Navn
  2. Medlemsnummer
  3. Adresse
  4. Tlf. nr. (helst mobil)
  5. E-post
  6. Båttype
  7. Båtlengde
  8. Båtbredde NB Viktig!
  9. Evt planlagt båttype
  10. Evt ønske om bytte av plass.

Søknaden sendes: dagvakt@skarpsnobaatforening.no 

Båtplassen skal benyttes av medlem og kan ikke leies ut til andre eller benyttes av andre.

Prisliste 2017

Her finner du søknadskjema for midlertidig plass

Her kan du sjekke din ansiennitet

Prisliste Karenslyst Båtopplag

Avfalls- og Beredskapsplan