Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

Karenslyst Båtopplag

 

Kalenderen for bestilling av opptak åpner 20/8. 

Opptaket starter ca. 3/9.

KBO

Sommerhavna 2018

Fint om at dere som har fast plass og medlemmer som har tenkt å søke om midlertidig leie av plass, logger seg inn på "Min Side" og trykker på knappen "Bekreft sommerplass 2018"           Knappen kan også benyttes som søknad om midlertidig leie-plass 

Midlertidige leie-plasser fordeles etter ansiennitet/båt-bredde, (fordeles fortløpende etter 15. april.)
Andelseiere med fast plass som ikke skal benytte plassen denne sesong bes sende mail om fristilling av plass innen 1. mai
(fristen for å slippe å gå havnevakta.)
Vakt-kalenderen ble  lagt ut 15 april. Ligger på "Min Side"

Karenslyst vinteren 2018/19

Det er fortsatt ikke avklart med Oslo Kommune når det gjelder hvor stor del av opplagsplassen de beslaglegger. Det vil komme mer informasjon om dette senere. Det er besluttet at de som først bestiller tidspunkt for selve opptaket/oppløftet får plass på land. Det vil bli sendt ut melding til alle som har søkt om opplag på land når kalenderen legges ut. Vi har åpnet for søknad om ønske av  vinteropplag/boblehavn. 

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her