Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

ÅRSMØTE JANUAR 2019

             

Protokoll fra Skarpsno Baatforenings 101. ordinære årsmøte 

Den 101. ordinære generalforsamling ble avholdt mandag 21. januar 2019. 

Logg inn på "Min Side" for å lese protokollen.

Dugnad - Vinterhavn - Vaktliste

                                  Dugnad i havnen og på Oustøya lørdag 27. april kl 10:00 - 12:00

Vinterhavnen stenger 23. april. Båter som ikke ligger på egen plass, må flyttes innen denne dato.

Vaktlisten blir tilgjengelig på "Min side" fra 15. april kl 12:00.

Sommerhavna 2019

Fint om at dere som har fast plass og medlemmer som har tenkt å søke om midlertidig leie av plass, logger seg inn på "Min Side" og trykker på knappen "Bekreft sommerplass 2019"          
Knappen kan også benyttes som søknad om midlertidig leie-plass 

Midlertidige leie-plasser fordeles etter ansiennitet/båt-bredde, (fordeles fortløpende etter 15. april).
Andelseiere med fast plass som ikke skal benytte plassen denne sesong, bes sende mail om fristilling av plass innen 1. mai
(fristen for å slippe å gå havnevakt.)


Vaktlista blir lagt ut 15 april på "Min Side"

Info fra Karenslyst Båtopplag

Vår representant, Bjørn Bakke i Fellesstyret, var den 10. oktober i møte med Statsbygg og Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM). 

Møtet skulle dreie seg om en leieavtale hvor BYM skulle leie området av Statsbygg og Fellesstyret eventuelt skulle leie området av BYM. 

Kort fortalt, kom ikke Statsbygg og BYM til en enighet og derfor ble det heller ikke snakk om en leieavtale med Fellesstyret. 

Statsbygg har sagt klart ifra at de kun vil ha 1 leietager og det er BYM. 

 

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her