Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

Opplag vinteren 2018/19

Husk å sjekke båtene i opplag både i bobelhavna og på Karenslyst.

Boblehavna      Karenslyst

Foto 01.12.2018/JG

Info fra Karenslyst Båtopplag

Vår representant, Bjørn Bakke i Fellesstyret, var den 10. oktober i møte med Statsbygg og Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM). 

Møtet skulle dreie seg om en leieavtale hvor BYM skulle leie området av Statsbygg og Fellesstyret eventuelt skulle leie området av BYM. 

Kort fortalt kom ikke Statsbygg og BYM til en enighet og derfor ble det heller ikke snakk om en leieavtale med Fellesstyret. 

Statsbygg har sagt klart ifra at de kun vil ha 1 leietager og det er BYM. 

Konsekvensen av dette er at vi ikke kan tilby vinteropplag kommende vinter til alle som vil opp.

 

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her