Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

Info fra Karenslyst Båtopplag

Vår representant, Bjørn Bakke i Fellesstyret, var den 10. oktober i møte med Statsbygg og Oslo Kommune Bymiljøetaten (BYM). 

Møtet skulle dreie seg om en leieavtale hvor BYM skulle leie området av Statsbygg og Fellesstyret eventuelt skulle leie området av BYM. 

Kort fortalt kom ikke Statsbygg og BYM til en enighet og derfor ble det heller ikke snakk om en leieavtale med Fellesstyret. 

Statsbygg har sagt klart ifra at de kun vil ha 1 leietager og det er BYM. 

Konsekvensen av dette er at vi ikke kan tilby vinteropplag kommende vinter til alle som vil opp.

 

Spørreundersøkelse TØI

Spørreundersøkelse om sikkerhetskultur for fritidsbåter, ferger og fraktefartøy

Med finansiering fra Norges Forskningsråd gjennomfører TransportØkonomisk Institutt -TØI en undersøkelse om sikkerhetskultur på sjøen i Norge. Undersøkelsen er rettet både mot privat og profesjonell transport. 

Hovedmålene for prosjektet er å undersøke sikkerhetskultur og atferd i veg og sjøtransport, og undersøke implikasjonene for sikkerhetstiltak. På sjø ser vi både på fritidsbåter og mannskap på ferger og fraktefartøy.  

Opplysningene behandles konfidensielt. Undersøkelsen fokuserer ikke på personer. Resultatene rapporteres kun som gjennomsnittsverdier på gruppenivå. Det tar om lag 10-15 minutter å svare på undersøkelsen. Det er frivillig å delta. Den tekniske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen foretas av MiPro. Forskerne får utlevert data fra MiPro uten tilknytning til e-post/IP-adresse.  

Vi trekker en vinner av et gavekort på 3000 kroner fra Helly Hansen blant de som har svart. Skriv navn eller telefonnummer inn i fritekstfeltet på slutten av undersøkelsen, dersom du vil være med i trekningen. På forhånd takk! Spørsmål eller kommentarer kan rettes til: Tor-Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt, e-post: ton@toi.no

Gå til undersøkelsen

Opplag vinteren 2018/19

Viktig melding!     Gjelder fortsatt pr. 15.10.18

På grunn av de begrensede arealene på Karenslyst,
vil medlemmer med plass i havnen denne sommeren
bli prioritert ved tildeling av opplagsplasser på land for kommende vinter.
(faktureres i november)

 

Skarpsno Baatforening kontaktet Karenslyst Båtopplag med spørsmål om å få låne/leie opplagsutstyr til de som ikke får tilbud om opplagsplass, noe som ble avslått.

 

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her