Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

 

STRØM I VINTERHAVNEN

 

 

 

 

 

 

 

                 

Viktig informasjon til medlemmer vedr. strøm i vinterhavn:

Alle som har boblehavn vinter 2019-2020 og som ønsker strøm, må ha godkjent kabel med strømmåler. 
Godkjent kabel kjøpes av dagvakt.  Kabel er 25 meter og selges til kostpris Kr. 1.150,- (meget billig grunnet storinnkjøp)
Alle andre typer strømkabler blir koblet fra og fjernet.

Informasjon fra Karenslyst Båtopplag

 

VINTEROPPLAG 2019/2020

Kalenderen for bestilling av selve opptaket åpnes 1. September
Første mulige bestillingsdato er 16. september og kalenderen åpnes etter hvert som det fylles opp........

Hvis det er behov for å landsette tidligere, ta kontakt med slippmannskapet direkte.


Fra den 7. oktober begynner vi å sette opp båter på nedre området. På dette området må alle båter være ute innen den 17. april 2020.
Det vil si at i perioden 14 -17 april, vil alle båter settes ut etter våre datoer og tider. Alle båteiere vil i mars få tilsendt dato og tid for utsett. Det vil ikke bli mulighet for endring av tildelt time eller mulighet for flytting av båt til andre deler av området.

REGLER FOR HELE KARENSLYST BÅTOPPLAG'S BÅTEIERE

Det er NULL-toleranse for utslipp av bensin/diesel/olje/frostvæske/maling/bunnstoff/tynner/rødsprit + andre typer kjemikalier.
Plassen (der båten din står) skal være kostet og rengjort mellom hver arbeidsøkt som utføres på båten.
Det er ikke lov å lagre noe form for søppel/kjemikalier/olje under båten. Presenninger, kanner og stativ skal tas med hjem samme dag som båten pakkes ut.

Misslighold av ovennevnte vil få følger for senere opptak.

Karenslyst Båtopplag

slippen.xmarina.no

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her