Menu

Skarpsno Baatforening 100 år 1917 - 2017

Sommerhavna 2018

Fint om at dere som har fast plass og medlemmer som har tenkt å søke om midlertidig leie av plass logger seg inn på "Min Side" og trykker på knappen "Bekreft sommerplass 2018"           Knappen kan også benyttes som søknad om midlertidig leie-plass 

Midlertidige leie-plasser fordeles etter ansiennitet/båt-bredde, (fordeles fortløpende etter 15. april.)
Andelseiere med fast plass som ikke skal benytte plassen denne sesong bes sende mail om fristilling av plass innen 1. mai
(fristen for å slippe å gå havnevakta.)
Vakt-kalenderen ble  lagt ut 15 april. Ligger på "Min Side"

Boblehavna

STRØMBRUDD BRYGGE 2
Hovedsikringen til brygge 2 slår ut. Dette skyldes enten feil i det elektriske på brygga/tilførsel eller i tilkoplet båt.
Har i dag 27/12 tatt ut alle kontakter på plass 220-276 for å prøve å lokalisere eventuelt feil i båter.
08.01.2018    Ser nå ut til at strømproblemet er løst. 5 båter på brygge to ble frakoplet pga. bruk av skjøtekontakter/kabel ikke godkjent for utendørs bruk.
Minner om at det kun må brukes ledninger/kontakter beregnet for utendørs bruk og at det brukes minimalt med strøm da den totale kapasiteten er begrenset.
Ståle 
15.01.2018 Nytt strømbrudd der hovedsikring går inne på teknisk rom i klubbhytta.


Karenslyst


Ber alle om å gjøre sitt ytterste for å imøtekomme slippmannskapets frist for utsetting av båter.
Ved problemer kontakt slippmannskapet for løsning
Styret

Fasiliteter

Kontakt oss

 

 
59°54′N
10°41′E

Norway
452 08 666
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

Avfallshåndtering

           
    Deponering av farlig avfall fra båter i havna.

Vi har hatt tilfeller av at det blir hensatt oljekanner, batterier og andre farlige kjemikalier utenfor klubbhuset vårt i havna. Dette skal ikke forekomme. Farlig avfall skal deponeres på mottakssteder beregnet for dette. Det henvises til Karenslyst's mottak ved slippbrygga, de fleste bensinstasjoner og kommunens gjenbruksstasjoner på Haraldrud, Grønmo eller Smestad pluss ved en rekke minigjenbruksstasjoner i Oslo.
Vi fikk dessverre ikke fornyet vår avtale med Oslo Kommune om egen returboks ved klubbhuset i år.

Les mer her